This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Nyheter

Altura tillträder äldreboende i Skåne

december 17, 2020

Samhällsfastighetsaktören Altura, som är en del av NREP, utökar nu sin närvaro i södra Sverige. I Staffanstorp, Skåne, har Altura nu tillträtt sitt nya äldreboende Villa Roos Park. Det 4 500 m2 stora demensvänliga boendet, som färdigställdes 2019, inrymmer 63 lägenheter samt en stor trädgård med bland annat en inglasad vinterträdgård. Vårdoperatören Vardaga har bedrivit äldreomsorgen i fastigheten sedan byggnadens färdigställande.

NREP:s gren för samhällsfastigheter, Altura, är en långsiktig ägare, utvecklare och förvaltare av samhällsfastigheter med fokus på att förse de boende, dess anhöriga och personalen med lokaler som främjar välmående och en trygg vardag. Med anledning av dessa höga krav tillträder nu Altura äldreboendet Villa Roos Park i Staffanstorp, Skåne.
Det 4 500 m2 stora och demensanpassade äldreboendet har förvärvats av en privat aktör och inrymmer 63 lägenheter. Det är vårdoperatören Vardaga som bedriver äldreomsorgen i fastigheten med en återstående kontraktslängd på 19 år.

”Det känns bra att äntligen tillträda Villa Roos Park. Vi ser att behovet av bra äldreboenden blir allt större, och vi ser att denna fastighet har de kvaliteter vi anser vara viktiga för att främja lugn och välbefinnande genom bland annat öppna planlösningar och närhet till grönska. Det känns även mycket bra att fördjupa vårt samarbete med Vardaga, en aktör som delar våra värderingar kring kvalitativ äldrevård”, säger Dorotea Stellmach, ansvarig för konceptutveckling på Altura.

Forskning visar att biofili, det vill säga kärleken och närheten till natur, bringar välmående. Därför har äldreboendet ett stort fokus på grönska genom sin stora trädgård, odlingslotter och en inglasad vinterträdgård som de boende har tillgång till. Och i linje med Alturas höga hållbarhetsambitioner har man för avsikt att miljöcertifiera fastigheten med certifieringen BREEAM In-Use.

För ytterligare information kontakta:
Dorotea Stellmach, ansvarig för konceptutveckling, Altura
E-mail: dorotea.stellmach@alturafastigheter.se
Telefon: +46 709 46 85 97


Ämnen