This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Nyheter

Nrep förvärvar fastighetsportfölj med äldreboenden för närmare 5 miljarder kronor

juni 2, 2023

Fastighetsinvesteraren Nreps verksamhet inom samhällsfastigheter, Altura, förvärvar 22 fastigheter till ett värde av knappt fem miljarder kronor – den enskilt största transaktionen för äldreboenden som har gjorts i Sverige. Säljer gör Vectura. Genom förvärvet stärker Altura sin ställning som en av landets största ägare och förvaltare av moderna omsorgsfastigheter.

Portföljen omfattar 22 fastigheter, varav 20 äldreboenden och 2 förskolor med en total uthyrningsbar yta om 99 500 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i 18 kommuner i Stockholm, Mälardalen, Dalarna samt södra och västra Sverige. Förvärvet kompletterar Alturas befintliga bestånd väl geografiskt och möjliggör synergier i förvaltningen.

– Detta är en unik möjlighet och ett välförvaltat bestånd som vi är glada att kunna ta tillvara på och vidareutveckla. Det här bekräftar vår strategi att fortsätta investera i Altura och vara en stabil partner för att fortsätta lösa utmaningar inom äldreomsorgen. Vi ser stora möjligheter för både förvärv och nyutveckling nu när marknaden är avvaktande, säger Carl-Adam von Schéele, Investment Director, Nrep.

Majoriteten av fastigheterna är byggda mellan 2018–2022 och erbjuder goda förutsättningar för att driva kvalitativ och modern omsorg. Portföljen håller en hög hållbarhetsstandard där samtliga fastigheter är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver, iDrift och LEED Gold samt en projektfastighet som certifieras vid färdigställandet. Altura kommer att stärka hållbarhetsprofilen ytterligare för att säkerställa att hela beståndet framtidssäkras och blir den mest hållbara portföljen av fastigheter fokuserade mot äldreomsorg.

– Vi är mycket glada över att förvärva denna portfölj som är i linje med vår strategi att äga, utveckla och förvalta hållbara samhällsfastigheter där vi skapar rum för möjligheter. Nu kan vi erbjuda skräddarsydda vårdboenden där användaren är i fokus på fler platser i Sverige. Vi ser fram emot ett fördjupat och långsiktigt samarbete med såväl nya offentliga som privata hyresgäster som driver högkvalitativ omsorg för äldre i fastigheterna, säger Dorotea Stellmach, Sverigechef, Altura.

Alturas fastighetsbestånd inriktat mot äldreomsorg består efter förvärvet av drygt 3 000 lägenheter fördelade på 60 fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka 14 miljarder kronor.

Nrep har använt Real Advokatbyrå som legal rådgivare, Svalner som finansiell och skattemässig rådgivare samt Tjuren Projektpartner och Structor som tekniska och hållbarhetsmässiga rådgivare i denna transaktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Wahlund, kommunikationschef
Urban Partners / NREP
Tel: +46 (0) 729-920957
Mejl: anwa@urban.partners


Ämnen