This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Nyheter

Altura utökar sitt kärnfokus – investerar i utbildningsfastigheter och anställer ny tillväxtchef

mars 1, 2022

Samhällsfastighetsaktören Altura inleder det nya året med en stark tillväxt. Altura, som historiskt primärt har fokuserat på äldreboenden, utökar nu kärnverksamheten och storsatsar på fastigheter inom utbildning genom förvärv och utveckling av utbildningsfastigheter till ett fastighetsvärde om en miljard kronor. Samtidigt anställer Altura Andreas Nisser som tillväxtchef.

Altura, NREPs gren inom samhällsfastigheter, jobbar aktivt med att utveckla och bredda sin verksamhet till nya vertikaler och geografier. Under lång tid har det primära arbetet handlat om att möta den växande bristen på äldreboenden i Sverige. Samtidigt växer den yngre befolkningen. För att möta det växande behovet vill Altura vara med och säkra upp för att morgondagens generation ska få en bättre och mer hållbar framtid.

Sedan tidigare har Altura genom två affärer förvärvat två förskolor i Stockholmsregionen. Jensen förskola Snättringe i Huddinge samt Kulturförskolan Smedby i Upplands Väsby. Nu växer portföljen ytterligare. Altura förvärvar ytterligare fem utbildningsfastigheter runt om i Sverige som kommer att innehålla för- och grundskolor samt en särskola i Sollentuna.

”Det är med stor stolthet och glädje som vi väljer att utöka vårt fokus till utbildningsfastigheter där vi sett ett växande behov. Vi ser fram emot att vara en bidragande aktör till att nästa generation får växa upp i moderna, hållbara och högkvalitativa utbildningslokaler. Skolorna kommer att uppföras i linje med våra ambitiösa hållbarhetsmål. Altura och NREP efter att vara helt koldioxidneutrala under året 2028, vilket är en utgångspunkt i våra utvecklingsprojekt inom utbildningsfastigheter. säger Dorotea Stellmach, Sverigechef på Altura.

För Altura och NREP så börjar alla satsningar på nya affärsområden med människor. Andreas Nisser kommer att bidra med sina kunskaper från hyresgästsidan med djup förståelse för hyresgästens affär och utformning av för-, grund-, gymnasieskolor och lokaler för vuxenutbildning med tio års erfarenhet från utbildningsföretaget AcadeMedia. Andreas kommer närmast från egen verksamhet där han bland annat har formulerat Alturas skolstrategi. Andreas har antagit rollen som tillväxtschef för Altura i Sverige.

”Jag är glad och motiverad över att få leda Alturas tillväxtarbete i Sverige och fortsätta accelerera den resa som Altura befinner sig på. Vi ska fortsätta växa inom omsorg och utbildning samtidigt som vi kontinuerligt utvärderar andra typer av fastigheter med samhällskritisk funktion ”, säger Andreas Nisser.

Nyligen genomförda förvärv inom skolfastigheter

I Anderslöv, i Trelleborgs kommun, har det nyligen färdigställda Familjens hus förvärvats från Curahill. Familjens hus består utav en förskola med 160 barn, ett äldreboende med 64 lägenheter, en familjecentral med öppen förskola, mödrahälsovård, barnhälsovård och socialrådgivning, en vårdcentral samt ett bibliotek. Familjens hus är ett mycket bra exempel på hur en samhällsfastighet kan samla ett flertal funktioner på en plats. Byggnationen har en total yta om cirka 9 764 m2 och det är Region Skåne och Trelleborgs kommun som är hyresgäster på 20- respektive 25-åriga hyresavtal. Dessutom har Altura förvärvat byggrätter för bostäder i området på omkring 14 000 m2.

I Steninge Slottsby, i Sigtuna kommun, förvärvas byggrätter för förskola, grundskola F-9 med 600 elever, idrottshall samt äldreboende med 80 lägenheter från Curahill. Arbetet med uthyrning pågår och målsättningen är att skola och äldreboende ska vara i drift till höstterminen 2024. Projektet omfattar totalt cirka 12 000 m2 och ska certifieras med BREEAM Excellent.

I Skummeslövstrand, Laholms kommun, har Altura förvärvat en förskola med Norlandia som hyresgäst från Curahill. Den 814 m2 stora lokalen har plats för 88 elever. Fastigheten kommer certifieras med BREEAM In use.

I Orminge i Nacka Kommun förvärvar Altura en förskola som är under uppförande, från Engelbrekt Utveckling AB, som beräknas stå klar i januari 2024. Norlandia har tecknat ett 15-årigt hyresavtal och det kommer bli en av Norlandias största förskolor i Sverige. Byggnaden kommer att certifieras i

BREEAM Very Good. Lokalen kommer att vara ca 2000 m2 och ska välkomna 200 barn.

I Sollentuna kommun, norr om Stockholm, förvärvar Altura en fristående grundsärskola med inriktning på barn med autism från JEH Invest AB och Magne Estate AB. Nytida är hyresgäst och idag går det 40 elever i lokalerna.

För ytterligare information kontakta:
Dorotea Stellmach, Sverigechef, Altura
E-mail: dorotea.stellmach@alturafastigheter.se
Telefon: +46 709 46 85 97

Anna Hillinge, kommunikationsansvarig, NREP
E-mail: anna.hillinge@nrep.com
Telefon: +46 730 50 91 73


Ämnen