This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Nyheter

”Låt den privata sektorn bistå i utvecklingen av äldreboenden”

augusti 20, 2019

Vi står inför en av de största samhällsutmaningarna i modern tid. För att avvärja en välfärdskris måste vi bygga 560 nya äldreboenden fram till 2026. Därför välkomnar vi beskedet från regeringen om att tillsätta en välfärdskommission för att lösa de samhällsutmaningar vi nu står inför. Glöm bara inte bort att inkludera oss privata aktörer.

Det måste byggas minst 560 nya äldreboenden fram till 2026. Fram till dess måste det även skjutas in 90 miljarder kronor mer än idag för att hålla 2019 års standard på vård och omsorg. Under regeringens pressträff om inrättningen av en välfärdskommission i juli uttrycker civilminister Ardalan Shekarabi ett behov av ett ”systematiskt och strukturerat arbete, både inom kommunerna och i samarbetet mellan staten och kommunsektorn”.

Det är uppseendeväckande att samtidigt som staten inleder en välfärdskommission så tar man inte tillvara på möjligheten att inkludera privata långsiktiga fastighetsägare och förvaltare. Aktörer som Altura med lång erfarenhet inom vård och omsorg men även inom fastighetsutveckling lämnas alltså utanför.

Låt oss reda ut ett missförstånd. Bara för att vi rör oss inom den privata sektorn innebär det inte att vi vill privatisera äldreomsorgen. Vårt mål är att bidra till att öka antalet kvalitativa platser för äldreboenden och möta de mål som satts – oavsett om det är äldrevård som utförs i privat eller kommunal regi. Vi vill vara med och investera i vår välfärd och motverka den välfärdskris som nalkas om ingenting görs.

För att ha en chans att möta målen måste vi tänka långsiktigt. Inom politiken måste det finnas en bred överenskommelse gällande byggandet av äldreboenden. Vi kan inte slösa tid på att motverka varandras beslut vid maktskiften. Vi kan inte heller neka våra äldre den vård de har rätt till på grund av ideologiska skäl.

Vid mina paneldeltaganden under årets Almedalsvecka och möten med många kommuner upplevde jag att allt fler, oavsett politisk styrning, förespråkade en samverkan mellan det offentliga och privata. Det finns trots allt flera vinster för en kommun att låta långsiktiga privata aktörer bygga äldreboenden, inte minst genom att låta privat kapital stå för riskerna istället för skattebetalarna.

Att upphandla äldreboenden genom hyresavtal är dessutom ett utmärkt sätt för en kommun att lösa uppgiften nu när det är låga räntor och bra villkor. Det kan göras enligt nedan fyra steg:

1. Först och främst är det viktigt att kommunen ser till att LOU säkerställs när man säljer marken där äldreboendet ska byggas på genom marknadsmässiga villkor. Tack vare regeln hyresundantaget äger kommunen dessutom rätt att hyra lokal utan upphandling.

2. Fastighetsägaren tar i sin tur fram hyresavtal, komplett och erforderlig projektering, ritningar samt ansöker om bygglov.

3. Kommunen genomför upphandlingen av själva byggentreprenaden och fattar tilldelningsbeslut om vem som ska bygga äldreboendet. Det är viktigt med en nära samverkan under hela processen för att säkerställa kvalitén och eliminera dyra tilläggsarbeten.

4. Hyresavtalen varierar mellan 15–25 år och har oftast 5 åriga förlängningsklausuler. Detta ger kommunen full kontroll över sitt äldreboende vilket innebär att de från tid till annan själva avgör om det skall vara en offentlig eller privat operatör som sköter omsorgen.

Det krävs ingen djupare analys för att förstå att utvecklingen och byggandet av äldreboenden tar tid. Om man idag bedömer att det råder brist på platser 2026 är det hög tid att sätta igång med arbetet.

Vi är skyldiga att erbjuda våra äldre som har byggt upp vårt välfärdssamhälle från grunden en värdig ålderdom. Vi inom den privata sektorn ser fram emot en djupare samverkan med svenska kommuner och bistår gärna Välfärdskommissionen i sitt arbete. För allas bästa, låt oss hjälpa till med att skapa bostäder till våra äldre som främjar lycka och samtidigt göra äldreboendet till en fantastisk arbetsplats.

Kjell Stenudd, ansvarig för affärsutveckling, Altura
E-mail: kjell.stenudd@alturafastigheter.se
Telefon: +46 72 729 09 35


Ämnen