This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Nyheter

Altura vård- och omsorgsboende Härryda kommun

Altura satsar i Landvetter – bygger nytt äldreboende

juni 28, 2022

Altura satsar på att utöka sin närvaro i Göteborgsområdet. Samhällsfastighetsaktören ska utveckla ett nytt vård- och omsorgsboende med totalt 60 lägenheter vid Bårekulla i Härryda kommun, i tät samverkan med vårdoperatören och hyresgästen Vardaga. I projektet ingår även ett trygghetsboende om 40 lägenheter som kommer att byggas intill äldreboendet.

I en fin naturmiljö intill Landvettersjön i Härryda bygger Altura ett nytt vård- och omsorgsboende. I linje med Alturas strategi ka?nnetecknas fastigheterna av ho?g kvalitet och hemlika miljo?er som ska fra?mja social interaktion och gemenskap. Målsättningen är att certifiera byggnaderna med BREEAM Excellent och valen av material och utförande, där trästomme kommer användas, bidrar till att uppnå Alturas övergripande mål om att vara koldioxidneutrala senast år 2028. Det naturnära läget med promenadstigar som utgår från området ger också goda möjligheter till rekreation.

– Vi är glada över möjligheten att kunna öka vår närvaro i västra Sverige. Alla våra äldreboenden utvecklas med såväl boende, anhöriga som personal i fokus. Va?r ambition a?r att va?ra samha?llsfastigheter ska fra?mja va?lbefinnande och skapa en hemtrevlig känsla och här bidrar även närheten till grönska till trivsel och förhöjd livskvalitet. Boendet anläggs också med närhet till vårdcentral vilket ger goda synergieffekter vad gäller kvaliteten på vården som kan erbjudas kommuninvånarna och bidrar till en positiv arbetsplats för de som arbetar här, säger Dorotea Stellmach, Sverigechef på Altura.

Vård- och omsorgsboendet i Bårekulla kommer att innefatta totalt 60 lägenheter och trygghetsboendet ytterligare 40 lägenheter och bidrar till att möta den växande kommunens behov av äldreomsorgsboenden. Kommunikationerna till området är goda med buss mellan Mölnlycke och Landvetter Centrum, något som är viktigt för såväl boende som anhöriga.

Byggstart för projektet är nästa år och verksamheten kommer efter att byggnaderna blivit färdigställda drivas av vård- och omsorgsföretaget Vardaga.

Illustration: Radar arkitektur & planering

För ytterligare information kontakta:
Desha Svenneborg, presskontakt
E-mail: xt_desv@nrep.com
Telefon: +46 760 29 82 78


Ämnen