This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Nyheter

Altura bygger 100 omsorgslägenheter i Norra Djurgårdsstaden 

juni 30, 2022

Altura, NREP:s gren för samhällsfastigheter, ska utveckla närmare 100 vård- och omsorgslägenheter och seniorbostäder intill gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden. Solceller på taket och återbrukat material kommer bidra till att byggnaden ska certifieras för netto noll klimatpåverkan. Byggstart planeras till 2025.

Vi är övertygade om att detta kommer bli ett fantastiskt boende för äldre och deras besökare, där människan och fastighetens miljö- och klimatpåverkan står i fokus. Bygg- och fastighetsbranschen behöver gå från att vara en av världens största utsläppare till att närma sig noll, säger Dorotea Stellmach, Sverigechef på Altura.

Altura har vunnit Stockholms stads markanvisningstävling och fått förtroendet att utveckla 80-100 vård- och omsorgslägenheter och seniorbostäder i Norra Djurgårdsstaden. Projekt Hjorthagskransen kommer få växtlighet på tak och väggar samt en innergård med växter och lekbara ytor. Ambitionen är att använda återbrukat material samt installera solceller på taket, med målet att byggnaden ska uppnå netto-noll klimatpåverkan. Genom ett samarbete med KTH Live in LAB kommer forskning även bedrivas på boendets olika våningsplan och Arvet, som är specialister på träbyggande, är också med i projektet.

Vi vill skapa framtidens vård- och omsorgsboende med en unik satsning på innovation inom hållbarhet med ursprung i forskningen. Det återbrukade materialet ger en arkitektur som stärker platsens identitet. Med gröna tak och väggar vill vi bevara och stärka den biologiska mångfalden, säger Olle Berglund, affärsutvecklare för region StockholmAltura.

Detaljplaneprocessen ska starta efter sommaren och byggstart förväntas tidigast 2025.

För ytterligare information, vänligen kontakta:? 
Desha Svenneborg, presskontakt
Tel: +46 76029 82 78 
Mejl: xt_desv@nrep.com


Ämnen