This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Nyheter

Altura och TryggHem Bostad ingår samarbete för att utveckla modernt äldreboende på Ekerö

december 20, 2019

Ekerö kommun planerar för ett nytt äldreboende. Med fokus på hemlika miljöer och moderna specifikationer ska boendet uppföras på Träkvista torg. Altura, som står för utvecklingen tillsammans med TryggHem Bostad, blir långsiktig ägare av fastigheten som med höga gestaltningskrav ska passa väl in i omgivningen.

Träkvista torg, på Ekerö blir en än mer tillgänglig mötesplats med butiker och bostäder intill en trygg torgmiljö. Nu har Altura och TryggHem Bostad ingått i ett samarbete för att utveckla ett äldreboende på torget med butiker i bottenvåningen. Centralt i utvecklingen är att skapa en hemlik och modern känsla där boende, personal och anhöriga får en trivsam miljö att vistas i. Fastigheten ska med höga gestaltningskrav anpassas för att passa in i den omkringliggande bebyggelsen på torget.

”Att ha fått förtroendet att utveckla trivsamma hem för de äldre på Ekerö tillsammans med TryggHem Bostad är stort för oss. Träkvista torg blir ett än mer levande centrum och Ekerö är en kommun som vi är glada över att samarbeta med och etablera oss långsiktigt i,” säger Dorotea Stellmach, ansvarig för konceptutveckling på Altura.

Nu fortsätter arbetet med detaljplanen för Träkvista Torg som nyligen varit på granskning.
Projektet på Ekerö blir det första samarbetet mellan Altura och TryggHem Bostad, men ambitionen mellan parterna är att utöka antalet samarbetsprojekt till fler kommuner i Mälardalen.

”Vi utvecklar flertalet fastigheter kring Träkvista torg där vi lägger stor vikt vid fina siluetter och bibehållen småstadscharm. Det nya äldreboendet blir en central del av stadsmiljön kring torget och kommunens lokala centrum. Tillsammans med Altura har vi en samsyn kring hur ett äldreboende utformas med moderna specifikationer och hemlik känsla och nu vi ser fram att kunna erbjuda kommunens äldre ett trivsamt äldreboende,” säger Mikael Rosenberg, VD och partner på TryggHem Bostad.

För ytterligare information kontakta:
Dorotea Stellmach, ansvarig för konceptutveckling, Altura
E-mail: dorotea.stellmacht@alturafastigheter.se
Telefon: +46 709 46 85 97


Ämnen