This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

CO2-neutrala 2028

För Sveriges och planetens bästa.

På Altura sätter vi hållbarhet i första rummet. Som en del av Nrep strävar vi mot att leda utvecklingen inom hållbarhet, med målet att ha koldioxidneutral fastighetsportfölj 2028. Det omfattar både utsläpp från byggprocessen och driften av våra fastigheter.

Läs mer om vår resa på nrep.se/nettonoll