This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Äldreomsorg

Trygga och välmående hem för äldre.

Allt fler blir allt äldre. Den del av befolkningen som är i störst behov av vård och omsorg, det vill säga personer över 80 år, väntas öka kraftigt. Med andra ord finns det en stor efterfrågan att utöka äldreomsorgen i stora delar av landet.

Som fastighetsutvecklare skapar vi äldreboenden som är skräddarsydda för både slutanvändare och vårdoperatörer. Vårt koncept är ett resultat av forskning om välmående i hemmet, fokusgrupper samt lång erfarenhet från vårdoperatörssidan och fastighetsutveckling.

Välkommen hem!

Att bygga vård- och omsorgsboenden handlar inte bara om att ge äldre tak över huvudet. Det handlar om att bygga trygga och välmående hem. Därför lägger vi stort fokus på att skapa gemensamma rum där boende, personal och anhöriga kan umgås. Men också gröna och uppvärmda trädgårdar som sätter guldkant på tillvaron – året om.