This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Om oss

Mer plats för omsorg och idéer som gör morgondagen lite bättre.

Altura är en del av Nrep. Vi äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med primärt fokus på äldreboenden och utbildningsfastigheter.

Vår vision är att bygga upp ett långsiktigt bestånd och vara den självklara partnern till såväl offentliga som privata utbildnings- och vårdoperatörer. Vår organisation sträcker sig över de nordiska länderna med lokal närvaro i varje land. Vi har stor erfarenhet från utbildnings- och vårdoperatörssidan, men även inom fastighetsutveckling och förvaltning. Allt för att på bästa sätt tillgodose de varierande önskemålen från våra kunder.

Alturas äger och förvaltar samhällsfastigheter för cirka 14 miljarder där merparten är äldreboenden.