This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Nyheter

Altura miljardsatsar på äldreboenden i tio kommuner

januari 25, 2022

Altura, NREP:s satsning inom samhällsfastigheter, gör sitt hittills största förvärv av en portfölj bestående av 13 fastigheter, framför allt äldreboenden. Portföljen förvärvas från Fastighets AB Stenvalvet och utökar Alturas totala bestånd till över 11 miljarder kronor. I samband med förvärvet initieras en rad hållbarhetsinitiativ som ska sänka fastigheternas klimatavtryck, i linje med NREP:s långsiktiga hållbarhetsstrategi.

– Vi är väldigt glada över att ta över ägande och förvaltning av dessa fastigheter i för oss strategiska kommuner. Nu ska vi fortsätta bygga starka relationer med såväl hyresgästerna som kommunerna. Framöver vill vi fortsätta att hjälpa till att lösa samhällsutmaningar i Sverige och investera i fler äldreboenden, skolor, förskolor och andra samhällsviktiga funktioner, säger Dorotea Stellmach, Sverigechef Altura.

Altura, en del av en Nordens största fastighetsinvesterare NREP, köper ett bestånd av fastigheter av fastighetsbolaget Fastighets AB Stenvalvet för 2,1 miljarder kronor. Totalt ingår närmare 500 lägenheter för äldre tvärs Mälardalen, Skåne och Dalarna. Bland hyresgästerna återfinns Vardaga, Attendo, Förenade Care, Silverlife och ett flertal kommuner.

Inför klimattoppmötet COP 26 i Glasgow satte NREP, och genom det Altura, målet att ha en koldioxidneutral fastighetsportfölj utan klimatkompensation 2028. Målsättningen gäller både utsläpp från byggprocesser och drift av företagets fastigheter. För att lyckas med målsättningen satsar NREP bland annat på investeringar i grön teknik, återbruk av byggmaterial och förnybar energi.

Specifikt för denna portfölj ska bland annat solceller installeras där det är möjligt och inomhusklimatet förbättras genom modernare och mer energieffektiva system. Varje fastighet ska också klassificeras enligt BREEAM-In-Use, det internationella miljöcertifieringssystemet?för befintliga byggnader.

– Bygg- och fastighetsbranschen behöver gå från att vara en av världens största utsläppare till att närma sig noll. I samband med tillträdet startar vi flera hållbarhetsinitiativ, och målet är att de ska vara genomförda före årets slut, säger Dorotea Stellmach.

Real Advokatbyrå, Svalner, Niras och RED Management har varit NREP:s rådgivare i affären.


Rosstorps äldreboende i Salems kommun i södra Storstockholm

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dorotea Stellmach, Sverigechef Altura
Tel: +46 70-946 85 97
Mejl: dorotea.stellmach@alturafastigheter.se


Ämnen